Księgowość

 

Księgowość

Księgowość i rozliczenia podatkowe są dwoma podstawowymi zagadnieniami, jakie należy przedsięwziąć , zakładając firmę. Każdy przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję rachunkową i rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Jak wiadomo, w przypadku większych, a nawet mniejszych przedsiębiorstw lub fundacji, warto poprosić o pomoc firmę zewnętrzną. Prowadzimy zatem rozliczenia w formie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych, ewidencji ryczałtowych. W ramach usługi zajmujemy się także m.in.:

 • przygotowaniem comiesięcznych deklaracji podatkowych,
 • reprezentowaniem klienta przed organami kontroli skarbowej,
 • opracowaniem konkretnego planu dla danej firmy lub jednostki organizacyjnej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług.

 

Prowadzenie księgowości

Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi z zakresu księgowości rachunkowej, podatkowej, finansowej i zarządczej. Rozliczamy firmy mikro, małe, średnie i duże prowadzące działalność na terenie Polski jak i na rynku międzynarodowym. Nasz zakres obsługi księgowej to między innymi:

 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawami podatkowymi i wymogami formalnymi oraz ewidencje zakupu i sprzedaży do potrzeb podatku od towarów i usług,
 • rozliczanie także ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej,
 • opracowanie polityki rachunkowości firmy oraz zakładowego planu kont,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania do GUS,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT oraz rocznego zeznania podatkowego,
 • sporządzanie gotowych przelewów podatkowych i analizy finansowej firmy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • reprezentowanie spraw przed Urzędem Skarbowym i innymi organami podatkowymi,
 • obsługiwanie kontroli podatkowych.